Dzisiaj postanowiłem zaatakować zdjęciami z różnych kategorii;

1.Zdjęcia mojego miejsca pracy i kolejki czarnych modeli.

2. Ćwiczę malowanie droidów i klonów, muszę dobrać odpowiednie kolory przed finalnym malowaniem.

3. A na koniec szybki tutorial jak pomalować fajnie i szybko wzorek na derce.

Today I decided to spam with  photos from different categories; 

1. Some photos of my workplace with black models waiting to be colored. 
2. I’m having a practice painting droids and clones-have to choose the right colors for the final sets.
3 And finally a quick tutorial on how to paint cool looking pattern on a horse blanket.

 

Derka/horse blanket

Zaczynamy od pomalowania całej derki Reflective Green(model color)

We start from applying Reflective Green(model color) as our base color.

Następnie robimy linie na skos używająć Yellow Ochre(model color)

Then we paint lines diagonally using Yellow Ochre (model color)

Robimy to samo tym razem w drugą stronę, tworząc kratkę.

We do the same thing but this time in the opposite direction, forming a grid.

Nakładamy washa z Nuln Oil (GW)

We apply Nuln Oil (GW) wash.

Ostatnim etapem jest rozjaśnianie naszych linii i wnętrz kratek, poprzez dodanie białego koloru do nasz podstawowych barw. Na sam koniec nakładamy białym rozjaśnienie na łączeniach linii. Finito.

The final step is to lighten our lines and interior grilles, by adding white color to our primary colors. At the end we put a white lightening at the line connection. Finito.