Malowanie

Niemcy/ Germans

Aktualnie maluje swoich Niemców do Flames of War, bardzo fajne figurki, ale plastiki wygrywają z metalami! :D

Na zdjęciu Wittman i 3 obsługantów do Nebelwerfera. Wrzucam też lepsze zdjęcie mojego SS-mańca z plastiku.

Currently, I’m painting my Germans for Flames of War, very cool figures, but plastics are winning with metals! : D 

The picture shows Wittman and 3 crew for Nebelwerfer base. Also a better photo of my plastic SS.

„Nie spocznę póki buntów na Ukrainie we krwi nie utopię”

WiP

Kałkany-szybkie malowanie

Dziś coś dla tych którzy lubią ekspermentować ze swoimi figurkami, tak aby każda z nich miała indywiudalny charakter.

Today something for those who like to experiment with their figures, so that each miniature will look differently.

Kałkany- możemy je malować na jednolity kolor ale również warto wysilić się na jakiś wzorek.

Shields- we can paint them on the same color but it’s worth it to try painting simple (or not :P ) pattern.

 

Czarny podkład (warto je wcześniej przykleić do figurki niż malować je osobno-tutaj tylko podglądowo)

We star from black undercoat ( it’s worth it to glue the shields to the figure before painting, here I didn’t glue them)

Podstawowe kolory oraz wash Nuln oil.

Basic colors and Nuln oil wash.

.

Rozjaśniamy tymi samymi farbami.

We lighten with the same color.

Pożyczyłem od kolegi książkę, niesamowitą historię żołnierza US Army. Przez 2 dni walk, jego Bradley „Carnivore” i załoga zabili ponad 2000 Irackich żołnierzy. Na faktach.

I borrowed a book from a friend, an amazing story of a  US. Army soldier. For over two days of fire fight, his Bradley „Carnivore” and the crew killed more than 2,000 Iraqi soldiers. True story.

 

„Złapał kozak Tatarzyna ,a Tatarzyn za łeb trzyma”

Ordyniec-szybkie malowanie.

Tatar horseman-speed painting.

 

Farby, które będą nam potrzebne:

Paints used:

Reflective Green

White

Abandon Black

Nuln Oil

Mithril silver

Brass

Farby do twarzy

Skin paints

XV-88

Medium flesh

Dark flesh

Flat flesh

Flat brown

Saddle brown

Khaki

Brown sand

German medium cam. brown

Cadmium brown

Yellow ochre

London grey

Red leather

Zaczynamy tradycyjnie od podkładu, w tym przypadku jest czarny. Chcemy żeby nasze figurki tatarów było ciemniejsze.

We start from black undercoat. We want our figures a bit darker.

Zaczynamy malowanie- wszystkie elementy na figurce malujemy następującymi farbami:

Czapka i łuk- Flat Brown

Kożuch- German medium cam. brown

Spodnie-Reflective green

Koszula- Brown sand

Krawędzie kożucha i czapki- London grey

Koń-Flat brown

Buty- Red leather

Pióra strzał- White

Kołczan-Flat brown

Elementy na kołczanie- Brass

Lejce-Cadmium brown

Siodło i derka- Flat brown i khaki

All the items on the miniature paint with the following paints:

Cap and bow- Flat Brown

Sheepskin-German medium cam. brown

Pants-Reflective Green

Shirt-Brown sand

The edges of sheepskin and cap-London Grey

Horse-Flat brown

Shoes-Red leather

Arrow feathers -White

Quiver-Flat brown

Items on the quiver-Brass

Reins-Cadmium Brown

Saddle and blanket-Flat brown and khaki

Na całą figurkę nakładamy wash z Nuln oil

On whole miniature we apply Nuln oil wash.

Pierwsze rozjaśnienie tymi samymi kolorami

Czapka i łuk;Flat Brown

Kożuch- German medium cam. brown

Spodnie-Reflective green

Koszula- Brown sand

Krawędzie kożucha i czapki- London grey

Koń-Flat brown

Buty- Red leather

Pióra strzał- White

Kołczan- Flat brown

Elementy na kołczanie- Brass

Lejce-Cadmium brown

Siodło i derka- Flat brown i khaki

The first lighten-we do it with the same colors

Cap and bow- Flat Brown

Sheepskin-German medium cam. brown

Pants-Reflective Green

Shirt-Brown sand

The edges of sheepskin and cap-London Grey

Horse-Flat brown

Shoes-Red leather

Arrow feathers -White

Quiver-Flat brown

Items on the quiver-Brass

Reins-Cadmium Brown

Saddle and saddle blanket-Flat brown and khaki

Drugie rozjaśnienie wypukłości:

Czapka- Saddle Brown

Łuk- Flat brown z Yellow ochre (50:50)

Kożuch- German medium cam. brown mieszanka z white (50:50)

Spodnie-Reflective green z white (50:50)

Kołczan- Saddle brown

Koszula- Brown sand z white (50:50)

Krawędzie kożucha i czapki- White

Koń-Flat brown z white (60:40)

Lejce-Cadmium brown z white (50:50)

Siodło i derka- Saddle brown, khaki z white (50×50)

Second lighten

Cap- Saddle Brown

Bow-Flat brown with yellow ocher (50:50)

Sheepskin-German medium cam. Brown mix with white (50:50)

Pants-Reflective green with white (50:50)

Quiver-Saddle Brown

Shirt- Brown sand with white (50:50)

The edges of sheepskin and cap-White

Horse-Flat brown with white (60:40)

Reins-Cadmium brown with white (50:50)

Saddle and saddle blanket-brown, khaki with white (50×50)

Trzecie rozjaśnienie

Koń- Flat brown z white (40:60)

Twarz i ręce- XV-88

Third lighten

Horse-Flat brown with white (40:60)

Skin- XV-88

Malowanie twarzy- chcemy żeby była śniada.

Podstawa to XV-88

Skin-we want it to be swarthy.
Base is  XV-88

Rozjaśniamy Medium flesh- nos, czoło, policzki i podbródek

We lighten with Medium flesh-nose, forehead, cheeks and chin

Drugie rozjaśnienie- Dark flesh

Second lighten- Dark flesh

Trzecie rozjaśnienie- Flat flesh, tylko na czubku nosa, policzków i brwi

Wąsy- Abandon black rozjaśniony london grey a na sam koniec lekko white.

Third lightening-Flat flesh, just on the tip of the nose, cheeks and eyebrows

Mustache-Abandon black lightened with london grey and at the end a little white.

Ostatnie elementy

Strzemiona,elementy przy rzędzie- Mithril silver

Ogon i grzywa- Abandon black mieszanka z London grey (70:30)

Last touch
Stirrups, elements of the row-Mithril Silver
The tail and mane-Abandon black mix with  London Grey (70:30)

 

 

Niebieski/Blue

Szybki tutorial malowania niebieskiego- idealnie dla 15mm

Quick tutorial on painting blue-perfect for 15mm

 

Na czarny podkład nakładamy Intense blue (model color)

On the black undercoat we apply Intense Blue (model color)

Pierwsze rozjaśnienie-zostawiamy ciemniejszy kolor w zagłębieniach,, a rozjaśniamy mieszanką naszego niebieskiego i białego (80:20)

The first lightening-leave the darker color in the recesses, and brighten with our mix of blue and white (80:20)

Drugie rozjaśnienie- to samo co w poprzednim etapie-mieszanka niebieskiego i białego (70:30)

Second lighten- the same as in the previous step-blue and white mixture (70:30)

Trzecie rozjaśnienie- mieszanka niebieskiego i białego(60:40)

Third lighten- mixture of blue and white (60:40)

Czwarte rozjaśnienie wypukłości, nasza mieszanka w proporcjach (50;50)

Fourth lighten bulge, our mixture in proportions (50:50)

No i ostatnie, tylko na krawędziach-40:60

And last one, only at the edges-40:60

 

Dzieje się…

Dzisiaj postanowiłem zaatakować zdjęciami z różnych kategorii;

1.Zdjęcia mojego miejsca pracy i kolejki czarnych modeli.

2. Ćwiczę malowanie droidów i klonów, muszę dobrać odpowiednie kolory przed finalnym malowaniem.

3. A na koniec szybki tutorial jak pomalować fajnie i szybko wzorek na derce.

Today I decided to spam with  photos from different categories; 

1. Some photos of my workplace with black models waiting to be colored. 
2. I’m having a practice painting droids and clones-have to choose the right colors for the final sets.
3 And finally a quick tutorial on how to paint cool looking pattern on a horse blanket.

 

Derka/horse blanket

Zaczynamy od pomalowania całej derki Reflective Green(model color)

We start from applying Reflective Green(model color) as our base color.

Następnie robimy linie na skos używająć Yellow Ochre(model color)

Then we paint lines diagonally using Yellow Ochre (model color)

Robimy to samo tym razem w drugą stronę, tworząc kratkę.

We do the same thing but this time in the opposite direction, forming a grid.

Nakładamy washa z Nuln Oil (GW)

We apply Nuln Oil (GW) wash.

Ostatnim etapem jest rozjaśnianie naszych linii i wnętrz kratek, poprzez dodanie białego koloru do nasz podstawowych barw. Na sam koniec nakładamy białym rozjaśnienie na łączeniach linii. Finito.

The final step is to lighten our lines and interior grilles, by adding white color to our primary colors. At the end we put a white lightening at the line connection. Finito.