Bez kategorii

Gorąc 1944/ Heat 1944

Ostatnie dni nie rozpieszczają: 34 stopnie na dworzu, nie da rady w dzień malować :(( Staram się malować w nocy , jednakże światło dzienne jest mi bardzo potrzebne.

Last days aren’t very „painting friendly”; 34 Celsius outside, can’t paint during the day :(( I’m trying to paint at night, however, the daylight is necessary for my eyes.

 

PS. Maluję już powoli modele Siedmiogrodu do podjazu, także bądzcie czujni! :D nie mogę osobiście się doczekać chłopskich partyzantów!

PS. I’m painting now Transylvanian skirmish set, so be vigilant! :D personally I can not wait for peasant partisans!

 

1.08.1944- WARSAW UPRISING! PAMIĘTAMY! WE REMEMBER!

Potop/ The Deluge

Jak już większość z was wie, ruszyła kampania KS Ogniem i Mieczem- Potop. Jak już niektórzy mogli dostrzec, czeka mnie pomalowanie dywizji ( któraś już tam…. :P ). Z tego co mi wiadomo będzie to Siedmiogród.

Zachęcam do wspierania!

 

As most of you already know, By Fire and Sword-The Deluge KS campaign started last week. Already one backer will get a painted a division (one of many i done ….: P). From what I know it will be Transylvania.

 I encourage you to support!

 https://www.kickstarter.com/projects/1263001724/the-deluge-northern-war-1655-1660

Work

Dużo pracy, nie mam czasu wrzucać rzeczy, ale muszę znależć chwilę.

Lots of work, no time to write updates, but hopefully I will find a moment.

SWE, POL, KOZ i Waffen SS.

Powrót do żywych/ Back to life

Wreszcie, po długiej walce z sesją i egzaminami, wracam do malowania. Przez ostatni miesiąc nie tknąłem nawet palcem figurek, ale wkrótce się to zmieni.

Finally, after a long battle with exams and my Uni, I’m back and hungry for painting something. For last month, I didn’t even touch a single mini, but soon It will change. 

New stuff on the table

Oto moje przerywniki w malowaniu ” Ogniem i Mieczem”. :D FOW i SAGA

Here are my interludes in painting „Fire and Sword” miniatures :D FOW and SAGA 

Wracam/Back

Po dość długiej przerwie wracam do roboty. Dla fanów Star Wars będę miał niespodziankę w niedługim czasie :D Wracam do malowania! Jutro zarzucę trochę zdjęć moich malarskich projektów, które zacząłem podczas mojej nieobecności na blogu.

After a long break, I’m going back to work. For Star Wars fans  i will have a surprise soon :D Back to painting! Tomorrow  I will post photos of some painting projects I started during my „blackout”

Wracamy do malowania/ Back to painting

Udało mi się wreszcie odespać MP w Wilanowie, także wracam do malowania ( tak jakbym nie malował tam również :P ).

I was able to finally sleep off BFaS tournament in Wilanów, so I’m back to painting (as if I did not paint there as well: P).

Dostałem, też do pomalowania znaczniki furażu, figurkę jeńca oraz Paska.

I’ve got forage markers, and miniatures of prisoner and Pasek., just waiting to be painted.

Nie śpimy

Nie ma to jak malowanie w nocy. A towarzyszy mi w tym momemencie owa melodia. Polecam, niesamowicie działa na wyobrażnie.

Painting at night-it just works perfect and I’m just listening to this beautiful song. I recommend it extremely! Works great for your imagination.

Kałkany-szybkie malowanie

Dziś coś dla tych którzy lubią ekspermentować ze swoimi figurkami, tak aby każda z nich miała indywiudalny charakter.

Today something for those who like to experiment with their figures, so that each miniature will look differently.

Kałkany- możemy je malować na jednolity kolor ale również warto wysilić się na jakiś wzorek.

Shields- we can paint them on the same color but it’s worth it to try painting simple (or not :P ) pattern.

 

Czarny podkład (warto je wcześniej przykleić do figurki niż malować je osobno-tutaj tylko podglądowo)

We star from black undercoat ( it’s worth it to glue the shields to the figure before painting, here I didn’t glue them)

Podstawowe kolory oraz wash Nuln oil.

Basic colors and Nuln oil wash.

.

Rozjaśniamy tymi samymi farbami.

We lighten with the same color.

Pożyczyłem od kolegi książkę, niesamowitą historię żołnierza US Army. Przez 2 dni walk, jego Bradley „Carnivore” i załoga zabili ponad 2000 Irackich żołnierzy. Na faktach.

I borrowed a book from a friend, an amazing story of a  US. Army soldier. For over two days of fire fight, his Bradley „Carnivore” and the crew killed more than 2,000 Iraqi soldiers. True story.

 

Pierwsze kroki/ First steps

Chciałbym się z wami podzielić zdjęciami moich pierwszych figurek które pomalowałem- tak posiadam je jeszcze! :D

I would like to share with you pictures of my first figures that I painted-yes I still have them! :D

1:72- pierwsze przygody z wargamingiem, DBA itd.- 2004-2006

1:72- first adventures with wargaming, DBA etc.- 2004-2006

Gobliny z Morii-rok 2006

Moria goblins-2006

 

 

Więcej LOTRa-2006-2008

More LOTR- 2006-2008

Warhammer-2008

No i wreszcie Ogniem i Mieczem, pierwsze kroki w 15mm- 2008-do dziś.

And finally By Fire and Sword, first time with 15mm- 2008-present