Michał C

Ten użytkownik nie wpisał jeszcze żadnych informacji o sobie.


Wpisy Michał C

Gorąc 1944/ Heat 1944

Ostatnie dni nie rozpieszczają: 34 stopnie na dworzu, nie da rady w dzień malować :(( Staram się malować w nocy , jednakże światło dzienne jest mi bardzo potrzebne.

Last days aren’t very „painting friendly”; 34 Celsius outside, can’t paint during the day :(( I’m trying to paint at night, however, the daylight is necessary for my eyes.

 

PS. Maluję już powoli modele Siedmiogrodu do podjazu, także bądzcie czujni! :D nie mogę osobiście się doczekać chłopskich partyzantów!

PS. I’m painting now Transylvanian skirmish set, so be vigilant! :D personally I can not wait for peasant partisans!

 

1.08.1944- WARSAW UPRISING! PAMIĘTAMY! WE REMEMBER!

Niemcy/ Germans

Aktualnie maluje swoich Niemców do Flames of War, bardzo fajne figurki, ale plastiki wygrywają z metalami! :D

Na zdjęciu Wittman i 3 obsługantów do Nebelwerfera. Wrzucam też lepsze zdjęcie mojego SS-mańca z plastiku.

Currently, I’m painting my Germans for Flames of War, very cool figures, but plastics are winning with metals! : D 

The picture shows Wittman and 3 crew for Nebelwerfer base. Also a better photo of my plastic SS.

Potop/ The Deluge

Jak już większość z was wie, ruszyła kampania KS Ogniem i Mieczem- Potop. Jak już niektórzy mogli dostrzec, czeka mnie pomalowanie dywizji ( któraś już tam…. :P ). Z tego co mi wiadomo będzie to Siedmiogród.

Zachęcam do wspierania!

 

As most of you already know, By Fire and Sword-The Deluge KS campaign started last week. Already one backer will get a painted a division (one of many i done ….: P). From what I know it will be Transylvania.

 I encourage you to support!

 https://www.kickstarter.com/projects/1263001724/the-deluge-northern-war-1655-1660

Work

Dużo pracy, nie mam czasu wrzucać rzeczy, ale muszę znależć chwilę.

Lots of work, no time to write updates, but hopefully I will find a moment.

SWE, POL, KOZ i Waffen SS.

Powrót do żywych/ Back to life

Wreszcie, po długiej walce z sesją i egzaminami, wracam do malowania. Przez ostatni miesiąc nie tknąłem nawet palcem figurek, ale wkrótce się to zmieni.

Finally, after a long battle with exams and my Uni, I’m back and hungry for painting something. For last month, I didn’t even touch a single mini, but soon It will change. 

„Nie spocznę póki buntów na Ukrainie we krwi nie utopię”

WiP

Modele

Ciężko mi się wyrwać ostatnio do malowania. Natłok  zajęć na uczelni uniemożliwia mi malowanie modeli ( przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia). W międzyczasie odebrałem od chłopaków modele- jakby ktoś był zainteresowany piszcie do mnie na forum Ogniem i Mieczem. Ceny oczywiście promocyjne-kozak na palu 3zł, reszta modeli po 2zł za szt. :)  Pomalowane wzory oczywiście wstawię jak będę miał czas je maznąć. Można zamawiać pomalowane, szczegóły na PM.

 

It’s hard for me to have a break and paint something. So much work at the university prevents me from painting models (at least until the next Thursday). In the meantime I received my models-if anyone is interested, please write to me on the forum  By Fire and Sword (Grimbold). Prices- Cossack at stake 0,75 €, rest of the models 0,50  € for single miniature :)  Painted examples should be soon posted( need to find time to paint them up). Also there is possibility of ordering the painted versions, but details on PM.

New stuff on the table

Oto moje przerywniki w malowaniu ” Ogniem i Mieczem”. :D FOW i SAGA

Here are my interludes in painting „Fire and Sword” miniatures :D FOW and SAGA 

Wracam/Back

Po dość długiej przerwie wracam do roboty. Dla fanów Star Wars będę miał niespodziankę w niedługim czasie :D Wracam do malowania! Jutro zarzucę trochę zdjęć moich malarskich projektów, które zacząłem podczas mojej nieobecności na blogu.

After a long break, I’m going back to work. For Star Wars fans  i will have a surprise soon :D Back to painting! Tomorrow  I will post photos of some painting projects I started during my „blackout”

Status

Ostatnie dni spędzam na ciągłym malowaniu, a kolejka się nie kończy. Będąc dziś w Carrefourze zauważyłem ciekawą książkę „1000 mundurów”, w której znajduję się sporo bardzo fajnych ilustracji a do tego była w super cenie 20 zł. Dla mnie bomba.

The last couple of days I spend on continuous painting and it’s not over. Being in Carrefour today I noticed an interesting book „1000 uniforms,” in which you can find a lot of cool illustrations, and the the price was tempting ( 5 euro). Works for me!