Oto moje przerywniki w malowaniu ” Ogniem i Mieczem”. :D FOW i SAGA

Here are my interludes in painting „Fire and Sword” miniatures :D FOW and SAGA