Archiwum dla Maj, 2014

„Nie spocznę póki buntów na Ukrainie we krwi nie utopię”

WiP

Modele

Ciężko mi się wyrwać ostatnio do malowania. Natłok  zajęć na uczelni uniemożliwia mi malowanie modeli ( przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia). W międzyczasie odebrałem od chłopaków modele- jakby ktoś był zainteresowany piszcie do mnie na forum Ogniem i Mieczem. Ceny oczywiście promocyjne-kozak na palu 3zł, reszta modeli po 2zł za szt. :)  Pomalowane wzory oczywiście wstawię jak będę miał czas je maznąć. Można zamawiać pomalowane, szczegóły na PM.

 

It’s hard for me to have a break and paint something. So much work at the university prevents me from painting models (at least until the next Thursday). In the meantime I received my models-if anyone is interested, please write to me on the forum  By Fire and Sword (Grimbold). Prices- Cossack at stake 0,75 €, rest of the models 0,50  € for single miniature :)  Painted examples should be soon posted( need to find time to paint them up). Also there is possibility of ordering the painted versions, but details on PM.

New stuff on the table

Oto moje przerywniki w malowaniu ” Ogniem i Mieczem”. :D FOW i SAGA

Here are my interludes in painting „Fire and Sword” miniatures :D FOW and SAGA