Udało mi się wreszcie odespać MP w Wilanowie, także wracam do malowania ( tak jakbym nie malował tam również :P ).

I was able to finally sleep off BFaS tournament in Wilanów, so I’m back to painting (as if I did not paint there as well: P).

Dostałem, też do pomalowania znaczniki furażu, figurkę jeńca oraz Paska.

I’ve got forage markers, and miniatures of prisoner and Pasek., just waiting to be painted.