Szybki tutorial malowania niebieskiego- idealnie dla 15mm

Quick tutorial on painting blue-perfect for 15mm

 

Na czarny podkład nakładamy Intense blue (model color)

On the black undercoat we apply Intense Blue (model color)

Pierwsze rozjaśnienie-zostawiamy ciemniejszy kolor w zagłębieniach,, a rozjaśniamy mieszanką naszego niebieskiego i białego (80:20)

The first lightening-leave the darker color in the recesses, and brighten with our mix of blue and white (80:20)

Drugie rozjaśnienie- to samo co w poprzednim etapie-mieszanka niebieskiego i białego (70:30)

Second lighten- the same as in the previous step-blue and white mixture (70:30)

Trzecie rozjaśnienie- mieszanka niebieskiego i białego(60:40)

Third lighten- mixture of blue and white (60:40)

Czwarte rozjaśnienie wypukłości, nasza mieszanka w proporcjach (50;50)

Fourth lighten bulge, our mixture in proportions (50:50)

No i ostatnie, tylko na krawędziach-40:60

And last one, only at the edges-40:60